Historia

(Klicka på bilderna för att se större versioner av bilderna).

Bakgrund

Limhamns Brassband har utvecklats ur en traditionell blåsorkester som fanns redan 1918. Skorstensmuraren Wall, som spelade esskornett, ledde orkestern i mitten av 20-talet. Man höll till i församlingshuset vid Limhamns torg och var en verksamhet inom församlingen vilket man fortfarande är. Med tiden blev man känd som Limhamns Kyrkliga Ungdomskrets Musikkår eller förkortat LKU-orkestern. Den pensionerade musikfanjunkaren Josef Guldén ledde orkestern troligen redan från slutet av trettiotalet. Orkesterns framträdanden som var nog så viktiga, bestod i huvudsak av två spelningar, dels att spela vid söndagsskolans julfest på annandag jul i Församlingshuset samt att vid terminsavslutningen på våren marschera med barn och ledare till Hammars park där det serverades lemonad och bullar. Intresset för verksamheten var svalt från de ledande inom församlingen under fyrtiotalet och de gamla och delvis vanvårdade instrumenten förföll ytterligare. Endast en ventilbasun, en bastuba, en B-kornett, en Esskornett, ett euphonium, ett althorn, en klarinett och en ålderdomlig dessflöjt i ebenholts med enbart sex klaffar var någorlunda spelbara 1948. Starka röster höjdes för orkesterns nedläggning. Då hade redan duktiga instrumentalister som Kalle Nyman (klarinett), Lennart Strandbäck (ventilbasun) och Ingvar Stern (bastuba) lämnat orkestern. Musikerna skingrades och slutligen återstod endast flöjtisten. Denne, som skaffat eget instrument och som vägrade att ge upp, lyckades till slut intressera en ny skara. Tyvärr hade nu Josef Guldén avlidit, men verksamheten upphörde inte därmed. Det ansågs nu att orkester borde ha en egen styrelse och på förslag från komminister Tengstam valdes Rolf Rasmusson till dess förste ordförande.

Tidigare dirigenter och tamburmajorer

LKU-orkestern 1953 - Dirigent Åke HanssonLKU-orkestern 1957 - Dirigent Bertil HanssonMan hade ingen kunnig ledare men bland musikerna fanns en Sven Magnusson som spelade B-kornett. Sven Magnussons far spelade i frälsningsarméns musikkår där skomakaren Åke Hansson var musikmästare. 1949 tog man kontakt med Åke vars fader John Hugo hade skomakarverkstad på Fersens väg där även brodern Bertil arbetade, han var musikmästare vid Frälsningsarméns första kår i Malmö. Åke Hansson tillfrågades och blev dirigent för musikkåren mellan 1949 och 1953. Musikkåren omvandlades under denna tid mer och mer till brassband enligt engelskt mönster, en orkesterform som Åke var väl förtrogen med. 1954 övertog Åkes bror Bertil Hansson dirigentskapet för musikkåren, man repeterade två gånger i veckan, Limhamns Brassband på Limhamns Torg 1982man gjorde sin första utlandsresa till Tyskland 1957, anskaffade gemensam uniform och företog marschträning. Några säsonger spelade man på IFK Malmös matcher på Malmö Idrottsplats. Musikkårens förste tamburmajor blev Kurt Hedberg, trombonist i orkestern som sedermera flyttade till Våxtorp och där startade Våxtorps Brassband. 1958 övertogs tamburmajorstaven och ansvaret för musikkåren vid marsch av Lars-Eric Ericsson som sedan var dess tamburmajor till 1986. Vid orkesterns 50-årsjubileum 1968 lämnade Bertil Hansson över dirigentpinnen till musikkårens dåvarande 1:e solokornettist Jan Eskil Andersson och samtidigt började det verkliga turnerandet utomlands.

Turnéer, framträdanden och gästdirigenter

Limhamns Brassband vid Världsmusikfestivalen i Kerkrade i Holland 1986Orkestern har turnerat i bland annat Skottland, Holland, Frankrike, England och Österrike. Vid två tillfällen har orkestern deltagit i Världsmusikfestivalen i Kerkrade i Holland och kommit hem med flera guldmedaljer. 1970 gjorde orkestern en TV-sänd konsert i ett av Lasse Holmqvists underhållningsprogram, Lördagsträffen och efterföljande Tonträffen. Detta bidrog i hög grad till att föra ut orkesterns namn som nu ändrats till Limhamns Brassband, över hela landet. Orkestern har gästats av många av de stora brassbanddirigenterna som Denis Wright, Eric Ball, Bram Gay och icke minst Geoffrey Brand. Jan Eskil Andersson tog en s.k. timeout på våren 1980. Mats Janhagen tog då över som dirigent. Han är numera musikdirektör för Arméns Musikkår. Mats var dirigent till 1982 och hann förutom att själv vara musiksoldat i den första musikplutonen som sattes upp 1982, även med en turné till Österrike och en skivinspelning med Limhamns Brassband. 1982 återkom Jan Eskil Andersson som dirigent. I samband med New Sweden-jubiléet i USA 1988 inbjöds orkestern till Chicago samt Limhamns Brassband 1993 - Dirigent Jan-Eskil Anderssonsvenskbygderna i mellanvästern, en Limhamns Brassband 1994 - Dirigent Jan Lindholmbejublad treveckorsturné som avslutades i New York.1993 gjorde orkestern en CD i samband med 75-årsjubiléet och efter detta tackade Jan Eskil Andersson för sig som dirigent efter sammanlagt 21 år som musikalisk ledare. Han är numera orkesterns solohornist. Hösten 1993 blev orkesterns 1:e eufonist Jan Lindholm dirigent för orkestern. Jan hade då varit med i orkestern i 25 år och hade samtidigt verkat i Academimusikcorpset Bleckhornen och varit dess dirigent under 3 år.

Nuvarande dirigent

Limhamns Brassband hösten 2000Limhamns Brassband 2007 - Dirigent Torgny Hansson1996 tog Andreas Wetterlund (född Carlsson) över som dirigent. Andreas började sin musikaliska bana på Malmö Kommunala Musikskola där han började spela bastuba. 1987 började han i Limhamns Juniorbrass och togs upp i stora orkestern hösten 1988. Värnplikten genomfördes vid Arméns Musikpluton (nuvarande Arméns Musikkår) som tubaist. Efter ordinarie tjänstgörings slut fortsatte han som underbefäl vid den nystartade Arméns Musikkår Norrland och i samband med detta genomförde Andreas Försvarets Musikfurirskola med utbildning i bl.a. Stavföring (Olle Hermanson), Musikteori (Mats Janhagen) och Ledarskap och dirigering (Torgny Hanson) på schemat. Under tiden i Norrland spelade han eufonium. Han har också studerat musikvetenskap vid Lunds Universitet. Andreas är en flitig arrangör, något som både Limhamns Brassband och andra orkestrar som t.ex. Malmö Symfoniorkester har glädje av. Andreas arbetar idag som notbibliotekarie vid Malmö Symfoniorkester. En alltid lika välkommen dirigent och vän till orkestern är Torgny Hanson, (f.d. musikinspektör vid Försvarsmusikcentrum). Torgny dirigerade bl.a. orkestern vid Brass-SM 2007.

Malmö Konserthus

De senaste två decennierna har Limhamns Brassband haft ett flertal konserter i Malmö Konserthus med gästartister som Janne Schaffer & Björn J:son Lindh, Kalle Moreaus & Bengan Jansson, Triple & Touch och Sanna Nielsen för att bara nämna några.

Limhamn 2008

Research och sammanställning

/Lars-Eric Ericsson