Christmas Carols

På Trettondagen, 6 januari, kl 16 är du välkommen till Sankt Hans kyrka för att sjunga Christmas Carols tillsammans med Limhamns brassband och Sankt Hanskören.

De allra flesta har nog hört begreppet Christmas Carols och många har också sjungit en och annan sådan sång. Engelska julsånger, är kanske den första tanken som dyker upp. Carolstraditionen är mycket gammal. I tidig medeltid var det ofta sånger med omväxlande andligt och profant innehåll som sjöngs i samband med dans eller de medeltida mysteriespelen. York, Coventry och Chester är orter i England som förknippas med denna tradition.

Sin storhet hade dessa sånger på 14- och 1500-talen. Men sångerna har levt kvar och har blivit älskade över hela världen. Den mest kända är kanske den som vi känner som ”Dagen är kommen”. Den finns ju med i vår psalmbok (Sv.ps 122) och sjöngs också av Bing Crosby en gång i tiden. Det finns också Carols för övriga kyrkliga högtider som t.ex. Kyndelsmässo- och Påsktiden. 

Tisdagen den 6 januari klockan 16.00 finns det möjlighet att vara med och sjunga Carols i Sankt Hans kyrka tillsammans med Sankt Hanskören och Limhamns brassband. Det kommer att bli både kända och mindre kända sånger, plus lite solomusik av brassbandet.

http://m.svenskakyrkan.se/lunds-ostra-stadsforsamling/christmas-carols